Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Labem, ul. Drážďanská – geotechnický průzkum
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2023 15.12.2023 10:00
Nákup vybavení prádelny v Městských lázních v Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 30.11.2023 09:00
Nákup 2 ks robotických vysavačů do bazénu
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 30.11.2023 09:00
DS Orlická – záložní zdroje výtahů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2023 04.12.2023 13:00
Třídílné interaktivní tabule Triptych na zvedacím stojanu
ZŠ Školní náměstí 100/5, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2023 29.11.2023 10:00
Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 06.12.2023 10:00
Modernizace učeben II. etapa – PD
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 06.12.2023 10:00
Rekonstrukce ulice U Městských domů
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 13.12.2023 10:00
Skorotice spojovací chodník
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 04.12.2023 10:00
Rekonstrukce křižovatkových systémů – Masarykova x Štefánikova
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2023 21.12.2023 10:00
Technická, technologická a organizační podpora investora v před realizační fázi projektu Hoření 3083/13 II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2023 05.12.2023 09:00
Nákup 2 ks pokladen do garáží Zanádraží
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2023 22.11.2023 10:00
Rekonstrukce mostu Brná a rekonstrukce mostu Sebuzín – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2023 21.11.2023 09:00
Rekonstrukce mostu Brná a rekonstrukce mostu Sebuzín – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2023 21.11.2023 09:00
Nákup a instalace fotovoltaické elektrárny na Koupališti Brná
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2023 16.11.2023 09:00
všechny zakázky