Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přeprava dětí MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem, p. o., do náhradních prostor
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 11.08.2021 10:00
Dodání 15 ks nových parkovacích automatů
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2021 13.08.2021 10:00
Rekonstrukce kuchyně
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2021 17.08.2021 09:00
Oprava cyklostezky Sebuzín - Brná
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.07.2021 17.08.2021 10:00
DS Chlumec – vybudování bezbariérového sociálního zařízení
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 06.08.2021 09:00
Dodávka ochranných osobních pracovních pomůcek
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 16.08.2021 09:00
Záznamové zařízení kamerového systému
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2021 29.07.2021 09:00
Kampaň ke změně systému odpadového hospodářství v Ústí nad Labem a zavedení poplatku za odkládání komunálního odpadu
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2021 29.07.2021 09:00
Studie proveditelnosti – Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2021 29.07.2021 09:00
Připojení krematoria k MOS 2
Metropolnet, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 20.07.2021 10:00
Motorové vozidlo pro Městskou policii
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.06.2021 14.07.2021 09:00
Čelakovského – smíšený dům
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 30.06.2021 04.08.2021 10:00
Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 18.06.2021 08.07.2021 09:00
Ústí nad Labem, oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Ústí nad Labem, oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
všechny zakázky