Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Neveřejná síť MKDS ÚnL II
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2022 02.12.2022 10:00
Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2022 29.11.2022 10:00
„Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.11.2022 30.11.2022 09:00
Dodávka nové elektrické multikáry do 3,5 t kategorie N1
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 22.11.2022 09:00
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace - pořízení 1 ks nového osobního automobilu
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2022 15.11.2022 09:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb - Část 2
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 24.10.2022 28.11.2022 10:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Část 1
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 24.10.2022 28.11.2022 10:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadávání 24.10.2022
Modernizace učeben II. etapa – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2022 25.11.2022 09:00
Výměna hromosvodů Magistrátu města Ústí nad Labem, přístavby včetně garáží Důlce
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2022 02.11.2022 10:00
Výměna osvětlovací soustavy v MŠ Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p.o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2022 31.10.2022 13:00
Výměna osvětlovací soustavy v MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p.o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.10.2022 31.10.2022 13:00
Dodávka nábytku pro personál – Domov Velké Březno
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2022 24.10.2022 10:00
Dodávka nábytku pro seniory – Domov Velké Březno
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2022 24.10.2022 10:00
Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 12.10.2022 31.10.2022 10:00
všechny zakázky