Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Habrovice – rekonstrukce panelové cesty – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 21.04.2021 10:00
Habrovice – rekonstrukce panelové cesty – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 21.04.2021 10:00
Zjednosměrnění komunikace Pařížská – dopravní modelování
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 26.04.2021 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 VIII., Část 1.3
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2021 20.04.2021 09:00
Habrovice – rekonstrukce panelové cesty
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2021 12.04.2021 09:00
Služby dotačního managementu
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 02.03.2021 08.04.2021 10:00
Nové krematorium – oprava elektroinstalace II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2021 10.03.2021 09:00
Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 18.02.2021 10.03.2021 10:00
Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 17.02.2021 08.03.2021 10:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2021 01.03.2021 09:00
Tisk a vazba knihy Minerály Českého středohoří
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
všechny zakázky