Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS
nadlimitní Hodnocení 17.02.2022 14.03.2022 23:59
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft
nadlimitní Zadáno 16.02.2022 22.03.2022 10:00
Jarní a podzimní část deratizace kanalizační sítě a aktivních potkaních nor na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 a 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 23.02.2022 10:00
Ověření účetních závěrek PO Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 22.02.2022 12:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – inženýrská činnost TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2022 20.01.2022 10:00
Údržba záhonů v ul. Pařížská a v ul. Bratislavská II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 20.12.2021 09:00
Nákup nového pohřebního vozidla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 20.12.2021 09:00
Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii
nadlimitní Zadáno 26.11.2021 04.01.2022 10:00
Poskytování právních služeb v oblasti odpadového hospodářství
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 30.11.2021 10:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 29.11.2021 09:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
podlimitní Zadáno 10.11.2021 13.12.2021 14:00
Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 17.12.2021 10:00
Architektonická studie aleje E. Krásnohorské
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 23.11.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění PHK) – zhotovitel stavby
podlimitní Zadáno 05.11.2021 22.11.2021 23:59
Čelakovského – smíšený dům - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 04.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››