Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka ortofotomapy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2024 23.02.2024 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2025 – 31.12.2025
nadlimitní Zadáno 12.02.2024 21.02.2024 08:00
Kekulova p.p.č. 1507/2 k.ú. Klíše – oprava opěrné zdi - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2024 13.02.2024 09:00
DS Severní Terasa – výměna chodbových dveří Orlická 1 a 3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2024 06.02.2024 09:00
Rekonstrukce budovy Předmostí č.p. 50 – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 29.01.2024 10:00
Mariánský most Ústí nad Labem – provedení zkoušek kompatibility II.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.12.2023 10.01.2024 09:00
MŠ – pořízení konvektomatů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2023 17.01.2024 10:00
Vybavení spisovny archivačními regály
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2023 05.01.2024 10:00
Šestá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2023 08.01.2024 09:00
Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení – II. etapa – zhotovitel stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2023 10.01.2024 10:00
Jarní a podzimní část deratizace kanalizační sítě a aktivních potkaních nor na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2024 a 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023 21.12.2023 10:00
Výměna střešních oken v objektu Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 10, Ústí nad Labem III.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2023 19.12.2023 09:00
Rekuperace otopné soustavy v Novém krematoriu v Ústí nad Labem II.
podlimitní Zadáno 29.11.2023 19.12.2023 10:00
Ústí nad Labem, ul. Drážďanská – geotechnický průzkum
podlimitní Zadáno 22.11.2023 15.12.2023 10:00
DS Orlická – záložní zdroje výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2023 11.12.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››