Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby dotačního managementu - předběžná tržní konzultace
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.12.2020
Výměna oken v č.p. 3083/13 ul. Hoření Ústí nad Labem – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 06.01.2021 10:00
Areál zdraví Větruše – projektové práce – I. etapa (objekt zázemí) – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 06.01.2021 13:00
Dodávka vybraných papírenských výrobků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 14.12.2020 09:00
Dendrologický a biologický průzkum uličního stromořadí ul. Resslova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 14.12.2020 10:00
Poskytnutí prostoru v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2021 až 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 10.12.2020 09:00
Založení a údržba trvalkového záhonu v ul. Štefánikova v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 10.12.2020 09:00
Přeprava dětí MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem, p. o., do náhradních prostor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 02.12.2020 09:00
ZŠ Mírová a ZŠ Pod Vodojemem - úspora energií (metoda EPC a OPŽP) - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 04.12.2020 09:00
Biologický průzkum na lokalitu – vrchní část ul. Truhlářova
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 03.12.2020 10:00
Dendrologický posudek na 41 exemplářů lip (Tilia) – vrchní část ul. Truhlářova
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 03.12.2020 10:00
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka – II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 18.11.2020 10:00
Oprava výtahu GNV 500 na ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 11.11.2020 09:00
Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby
podlimitní Zadáno 19.10.2020 11.11.2020 10:00
Poláčkova – pojížděný chodník – velkoplošná oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 25.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››