Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nové Krematorium, mrazicí box a chladící technologie II.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 03.03.2021 09:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem II.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 01.03.2021 09:00
Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
nadlimitní Zadáno 10.02.2021
Realizace sadových úprav na okružní křižovatce Střekov, Ústí nad Labem, vč. údržby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 18.02.2021 09:00
Revitalizace stromořadí v ulici Resslova - projekt výsadby za použití strukturních substrátů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 23.02.2021 09:00
Oprava konstrukce místní komunikace podél Klíšského potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2021 25.01.2021 10:00
Hromadný parking Přístavní
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2021 03.02.2021 09:00
Ústí nad Labem, ul. Sociální péče – zvýšení bezpečnosti - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Jizerská 10 – 18 – velkoplošná oprava chodníku
podlimitní Zadáno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa
podlimitní Zadáno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Služby dotačního managementu - předběžná tržní konzultace
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.12.2020
Výměna oken v č.p. 3083/13 ul. Hoření Ústí nad Labem – 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 06.01.2021 10:00
Areál zdraví Větruše – projektové práce – I. etapa (objekt zázemí) – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 06.01.2021 13:00
Dodávka vybraných papírenských výrobků
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 14.12.2020 09:00
Dendrologický a biologický průzkum uličního stromořadí ul. Resslova
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 14.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››