Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Labem, ul. Střelecká, Žižkova - silnice č. II/613 - studie úprav stávajících přechodů pro chodce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 03.11.2016 09:00
Nákup kartoték pro Správní odbor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2016 04.11.2016 08:00
„Ústí nad Labem, ul. Pionýrů – obnova konstrukce komunikace po rekonstrukci inženýrských sítí“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 31.10.2016 09:00
Nájem a instalace vánočního osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 21.10.2016 10:00
Oprava střechy - pavilon družiny a tělocvičny v Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 31.10.2016 13:00
Výměna oken ve čtyřech třídách na ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 26.10.2016 09:00
Výměna lin na ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 26.10.2016 09:00
Malování stěn podzemních garáží MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 31.10.2016 15:00
Dodávky drogerie a čisticích prostředků
podlimitní Zadáno 29.09.2016 21.10.2016 09:00
Dodávky kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2016 21.10.2016 09:00
Oprava a nátěr oplocení ZŠ a ZUŠ Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2016 10.10.2016 13:00
Oprava a nátěr oplocení Mateřské školy Stříbrníky, Stříbrnická 3032/6, Ústí nad Labem, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 30.09.2016 08:30
Oprava betonové plochy před budovou Mateřské školy Ve Stráni 74 v ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 30.09.2016 09:00
Oprava sociálních zařízení u tělocvičny a ve vestibulu Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 30.09.2016 08:00
Oprava sociálních zeřízení v Kulturním středisku města Ústí nad Labem, p. o., Velká Hradební 33
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2016 30.09.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016