Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Havarijní oprava střechy na budově B Domova pro seniory Krásné Březno, p. o., Rozcestí 9, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2014 28.04.2014 00:00
„ Jarní a podzimní část deratizace kanalizační sítě a aktivních potkaních nor na území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2014 a 2015“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2014 17.04.2014 00:00
Prodejní jednotky za nádražím, Ústí nad Labem - stavební úpravy
podlimitní Zadáno 03.04.2014 18.04.2014 00:00
Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem - trafostanice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2014 21.03.2014 00:00
Plavecký areál Klíše
nadlimitní Zadáno 12.03.2014 09.06.2014 00:00
"Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek"
nadlimitní Zadáno 28.02.2014 01.04.2014 00:00
Úspory energií ZŠ a MŠ
podlimitní Zadáno 24.02.2014 19.03.2014 00:00
Prohlídky mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2014 19.02.2014 00:00
„Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – technický expert
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2014 11.02.2014 00:00
„Administrátor veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby – Plavecký areál Klíše“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 06.01.2014 00:00
"Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ pro stavbu: Mateřská škola V Zeleni
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 06.01.2014 00:00
"Mateřská škola V Zeleni" – inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 06.01.2014 00:00
"Inteligentní zastávky" - technický expert
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2013 10.01.2014 00:00
Revitalizace nábřeží Střekov - PD a IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2013 19.12.2013 00:00
Kulturně společenská akce Povodně 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2013 18.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016