Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava objektu Za nádražím poškozeného povodní 2013
nadlimitní Zadáno 23.10.2013 18.11.2013 00:00
Mateřská škola V Zeleni
nadlimitní Zadáno 18.10.2013 20.11.2013 00:00
Oprava krytu živičných ploch v ulici Bratří Čapků - příplatek k akci RWE GasNet
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2013 28.10.2013 00:00
Výměna výtahových dílů lůžkového výtahu v Domově pro seniory Chlumec, p. o., Pod Horkou 85, Chlumec
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2013 09.10.2013 00:00
„Skalní řícení na p.p.č. 3456/7, k.ú. Ústí n.L.“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2013 07.10.2013 00:00
Oprava zpevněných ploch před ZŠ Mírová
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2013 04.10.2013 00:00
„Prevence sesuvů a skalních řícení - Vaňov Čertovka“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2013 30.09.2013 00:00
Velkoplošná obnova živičných vrstev v ul. Na Spojce a Stará, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2013 07.10.2013 00:00
Stavební opravy po povodních potřebné k znovuotevření MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2013 24.09.2013 00:00
Výměna umělého trávníku školního hřiště na ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2013 24.10.2013 00:00
„Mapování krajinného povrchu a významných biotopů ve správním území ORP Ústí n. L. – aktualizace – pro potřeby OŽP a ORM MmÚ“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 30.09.2013 00:00
Mobilní telekomunikační služby pro město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 30.08.2013 30.10.2013 00:00
Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Statutárnímu městu Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 26.08.2013 00:00
Oprava komunikace Na Schodech - zesílení konstrukce vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2013 23.08.2013 00:00
Opravy po povodni v DS Velké Březno, p. o., Klášterní 2, Velké Březno
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2013 26.08.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016