Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pevné telekomunikační služby pro město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 24.04.2013 24.06.2013 00:00
Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 22.04.2013 09.05.2013 00:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2013 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
podlimitní Zadáno 01.03.2013 18.03.2013 00:00
Dodání nových elektrických polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací a montáže do domovů pro seniory
podlimitní Zadáno 18.01.2013 06.02.2013 00:00
Rekonstrukce skateparku Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 03.01.2013 28.01.2013 00:00
Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 20.11.2012 15.01.2013 00:00
Zajištění komunálních služeb (čištění a zimní údržba komunikací pro pěší) ve Statutárním městě Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 01.10.2012 21.11.2012 00:00
„Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem“
nadlimitní Zadáno 31.08.2012 17.01.2013 00:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Statutárního města Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 16.08.2012 08.10.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016