Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební opravy po povodních potřebné k znovuotevření MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2013 24.09.2013 00:00
Výměna umělého trávníku školního hřiště na ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2013 24.10.2013 00:00
„Mapování krajinného povrchu a významných biotopů ve správním území ORP Ústí n. L. – aktualizace – pro potřeby OŽP a ORM MmÚ“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2013 30.09.2013 00:00
Mobilní telekomunikační služby pro město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 30.08.2013 30.10.2013 00:00
Poskytování právních služeb ve vybraných oblastech Statutárnímu městu Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 26.08.2013 00:00
Oprava komunikace Na Schodech - zesílení konstrukce vozovky
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2013 23.08.2013 00:00
Opravy po povodni v DS Velké Březno, p. o., Klášterní 2, Velké Březno
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2013 26.08.2013 00:00
Dokončení výměny oken v mateřské škole Vyhlídka, Rozcestí 786/2, Ústí nad Labem, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2013 21.06.2013 00:00
Výměna oken v Mateřské škole Neštěmice, Mlýnská 385, Ústí nad Labem, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2013 21.06.2013 00:00
Stavební úpravy školní družiny na FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2013 24.05.2013 00:00
Pevné telekomunikační služby pro město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 24.04.2013 24.06.2013 00:00
Zpracovatel Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2013 02.05.2013 00:00
Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 22.04.2013 09.05.2013 00:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2013 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
podlimitní Zadáno 01.03.2013 18.03.2013 00:00
Dodání nových elektrických polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací a montáže do domovů pro seniory
podlimitní Zadáno 18.01.2013 06.02.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016