Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení V jednání
Probíhá jednání, další dodavatelé se již nemohou účastnit.
DBID: 1580
Systémové číslo: P23V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-007748
Datum zahájení: 17.02.2023
Žádost o účast podat do: 04.04.2023 13:00
Předběžnou nabídku podat do: 09.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Důvodem pro použití jednacího řízení s uveřejněním v nadlimitním režimu je postup dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ, jelikož se jedná o takovou veřejnou zakázku a plnění, která je komplexního a celkově složitého charakteru. Typickým rysem EPC projektů je skutečnost, že úspor bude možno dosáhnout pomocí technicky odlišných řešení, resp. odlišně strukturovaného portfolia služeb. Právě s ohledem na tato odlišná technická řešení nelze předem plně specifikovat požadavky zadavatele na technické provedení, které budou dodavatelé navrhovat samostatně.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 295 093 400 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1580.html)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy