Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 17.02.2022 14.03.2022 23:59
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 16.02.2022 22.03.2022 10:00
Fyzická ostraha garážového objektu Zanádraží a objektu Mariánských garáží v Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2022 22.02.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na upgrade IS NAV
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 02.02.2022 18.02.2022 10:00
Ověření účetních závěrek PO Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2022-2024
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 22.02.2022 12:00
Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová
Metropolnet, a.s.
podlimitní Zadáno 19.01.2022 15.02.2022 10:00
Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 07.01.2022 21.02.2022 10:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2022 20.01.2022 10:00
Svoz a odstraňování komunálního odpadu pro potřeby městských služeb Ústí nad Labem, p. o.
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2021 27.12.2021 09:00
Údržba záhonů v ul. Pařížská a v ul. Bratislavská II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 20.12.2021 09:00
Nákup nového pohřebního vozidla II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 20.12.2021 09:00
Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 26.11.2021 04.01.2022 10:00
Výměna zámkové dlažby II. etapa
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 25.11.2021 09:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 29.11.2021 09:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 10.11.2021 13.12.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016