Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka židlí a stolů pro DpS Bukov
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2018 12.10.2018 00:00
Nákup doskočiště pro skok vysoký
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 17.10.2018 14:00
Dendrologický průzkum na určených plochách v Areálu zdraví na Větruši
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 11.10.2018 09:00
Instalace a dodávka odpadkových košů s podzemním úložištěm
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 04.10.2018 10:00
Dodání informačního systému pro řízení procesů obecní policie
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 21.09.2018 09:00
"Venkovní areál Plavecké haly Klíše"
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 28.08.2018 15.10.2018 14:00
Dodávka vybraných papírenských výrobků
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 30.08.2018 09:00
"Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově" - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 10.08.2018 09:00
DS Velké Březno - rekonstrukce výtahu v objektu E (v pavilonu B)
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2018 31.07.2018 12:00
Revitalizace Parku Míru“ - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 26.07.2018 09:00
Výměna balkonových desek - blok D
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 13.08.2018 00:00
Oprava fasády blok C - dvorní trakt
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 13.08.2018 00:00
Metropolnet – dodávka AIS
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Zadáno 16.07.2018 27.08.2018 11:00
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 16.07.2018 15:00
Parkovací dům v ulici Vinařská - PD + IČ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 23.07.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016