Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velikonoce – produkce velikonočních trhů a doprovodného programu v letech 2023 – 2026 II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2023 17.02.2023 09:00
Řešení parkování v MO Severní Terasa - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 01.03.2023 09:00
Čerpání z FKSP pro zaměstnance DS a AD Orlická formou elektronických platebních karet
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 21.02.2023 09:00
Ústí nad Labem – energetický audit
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 16.02.2023 09:00
Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 02.02.2023 28.04.2023 10:00
Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2023 15.02.2023 09:00
Ústí nad Labem – Lidické náměstí – Oprava plochy před Magistrátem města Ústí n.L.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 31.01.2023 20.02.2023 10:00
Poskytnutí prostoru v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2023 až 2024 III.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2023 02.02.2023 11:00
Zajištění havarijního stavu suterénu Městských lázní
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2023 08.02.2023 10:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2023 06.02.2023 13:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2023 06.02.2023 13:00
Výměna stávajících protipožárních dveří do pokojů klientů
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 23.01.2023 03.02.2023 09:00
Arboristické ošetření stromů v Městských sadech
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2023 03.02.2023 10:00
Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 17.01.2023 02.02.2023 10:00
Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 17.01.2023 02.02.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016