Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení propagačních tiskovin 2018/2020 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 09:00
Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 27.06.2018 09:00
Poskytování servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.06.2018 17.07.2018 10:00
Modernizace parkovacího systému, systém navádění
Metropolnet, a.s.
podlimitní Zadáno 29.05.2018 15.06.2018 11:00
Rekonstrukce komunikace Moskevská
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 23.05.2018 14.06.2018 08:30
Rekonstrukce komunikace Velká Hradební - koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 04.05.2018 11:00
Zřízení chodníku v ul. Hostovická - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 27.04.2018 09:00
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2018 - 2020
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 16.04.2018 09:00
"Využití objektu CORSO - studie"
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 13.04.2018 10:00
Servis pobočkové telefonní ústředny magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 09.03.2018 09:00
Zajištění praní prádla
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 26.02.2018 14.03.2018 10:00
Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 14.03.2018 09:00
Záchytné parkoviště Přístavní - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2018 09.03.2018 09:00
Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 08.02.2018 12.03.2018 09:00
Habrovice - rekonstrukce panelové cesty - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 23.02.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016