Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace infrastruktury GIS města
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 14.08.2017 09:00
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly - PD + IČ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 19.07.2017 14:00
"Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu" - PD + IČ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 10.07.2017 10:00
Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37 - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 23.06.2017 08:30
Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště - DUR a DSP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 19.06.2017 08:00
Tovární ulice -začlenění cyklistické dopravy
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 09.06.2017 08:00
Venkovní areál Plavecké haly Klíše - PD
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 26.05.2017 13.06.2017 10:00
Stavební úpravy Stadionu mládeže - PD + IČ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 19.04.2017 14:00
Ústí nad Labem, Mezní – zjištění stavu a tlouštěk konstrukčních vrstev
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 09:00
Církvice – ke hřbitovu – nové veřejné osvětlení
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 21.03.2017 09:00
"Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p. o." - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 16.02.2017 09:00
Ústí nad Labem, ul. Pionýrů – obnova konstrukce komunikace po rekonstrukci inženýrských sítí
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2017 23.01.2017 09:30
Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - studie
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2016 20.12.2016 09:00
Zajištění správy a údržby veřejného WC v Městských sadech
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 14.12.2016 09:00
Prodejní jednotky "Za nádražím", Ústí nad Labem - klimatizace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 12.12.2016 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016