Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby kotlíkového specialisty
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 23.07.2019 10:00
"Stříbrnické nivy - parkoviště u MŠ" - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 03.07.2019 09:30
Část 1: Odpadkové koše plastové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Část 2: Odpadkové koše opláštěné
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Dodávka venkovních odpadkových košů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Jazykové vzdělávání zaměstnanců - výuka AJ a NJ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 15.04.2019 09:00
Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - I. etapa
podlimitní Zadáno 29.11.2018 08.01.2019 10:30
"Mobilní telefonní služby, včetně dodávky telefonů a SIM karet"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 20.11.2018 10:00
Dodání informačního systému pro řízení procesů obecní policie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2018 21.09.2018 09:00
"Rehabilitace drážní parní vodárny na Střekově" - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 10.08.2018 09:00
Revitalizace Parku Míru“ - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2018 26.07.2018 09:00
Rekonstrukce komunikace Moskevská
podlimitní Zadáno 23.05.2018 14.06.2018 08:30
Servis pobočkové telefonní ústředny magistrátu města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 09.03.2018 09:00
Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 08.02.2018 12.03.2018 09:00
Městský stadion - oprava objektu šaten atletů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 20.12.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016