Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sociálních zařízení u tělocvičny v Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 40/37, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 22.09.2016 09:00
Výměna lin v jídelnách na ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p.o. a ZŠ Ústí nad Labem, A. České 702/17, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 19.09.2016 09:00
Výměna osvětlení ve dvou tělocvičnách na ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 19.09.2016 09:00
Výměna otopných těles v Mateřské škole Neštěmice, Mlýnská 385, Ústí nad Labem, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 19.09.2016 09:00
Masarykova - zastávka MHD "Divadlo" - přesazení 9 ks bezbariérových obrub
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 19.09.2016 10:00
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky v části ul. Na Drahách
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 26.09.2016 09:00
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky v ul. Masarykova v úseku Kpt. Jaroše - přemostění "Rondel"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 19.09.2016 09:00
Oprava střechy MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 23.09.2016 14:30
Havarijní výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 31.08.2016 13:00
Revize elektrické instalace kamerového systému města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2016 02.09.2016 09:00
Čtvrtá úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 31.08.2016 12:00
Oprava střechy KD CORSO a budovy "B" KD CORSO, Krčínova 6, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2016 29.08.2016 12:30
Výměna potrubí a ventilů v meziarchivu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2016 24.08.2016 11:00
„Osázení kruhových objezdů, plochy u OD LABE a jejich údržba“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2016 19.08.2016 11:00
Kancelářské potřeby pro Odbor sociálních věcí MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2016 10.08.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016