Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kamerový systém města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016 12.07.2016 08:00
Výměna oken v MŠ Pastelka, v MŠ Pomněnka a v MŠ Vinařská
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2016 04.07.2016 09:00
"Městský stadion - dovybudování areálu" - studie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 04.07.2016 10:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2016/2017 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2016
Oprava suterénních prostor po povodních 2013 v MŠ Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 21.06.2016 12:00
Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2016 21.06.2016 12:00
Interiérové úpravy vstupních prostor budovy Magistrátu města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 09.06.2016 11:00
Oprava betonových přístřešků MHD_III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 20.06.2016 09:00
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 31.05.2016 09:00
Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 13.05.2016 08.07.2016 09:00
Jazykové vzdělávání zaměstnanců – výuka AJ a NJ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2016 02.05.2016 12:00
Opravy místních komunikací a jejich součástí
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 23.05.2016 08:30
Městský stadion v Ústí nad Labem - dostavba bočních tribun A2 a A3
podlimitní Zadáno 31.03.2016 06.05.2016 08:00
Ověření účetních závěrek p. o. města Ústí nad Labem za rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 14.03.2016 07:00
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2016 a 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 29.03.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016