Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem" - zajištění inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2013 24.01.2013 00:00
Rekonstrukce skateparku Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 03.01.2013 28.01.2013 00:00
Cyklistická trasa Městské sady - Skorotice - zpracování PDVZ117120052
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2012 28.12.2012 00:00
Havarijní oprava opěrné zdi v ul. Králova výšina
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 28.12.2012 00:00
Vodorovné dopravní značení na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 28.12.2012 00:00
Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 20.11.2012 15.01.2013 00:00
Výměna oken v Jeslích města Ústí nad Labem, Mezní 2853/2 Ústí nad Labem p.o. - v objektu Mlýnská 477, Neštěmice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2012 10.12.2012 00:00
Zajištění komunálních služeb (čištění a zimní údržba komunikací pro pěší) ve Statutárním městě Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 01.10.2012 21.11.2012 00:00
„Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem“
nadlimitní Zadáno 31.08.2012 17.01.2013 00:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Statutárního města Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 16.08.2012 08.10.2012 00:00
Oprava střešního pláště pavilonu školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2011 26.10.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016