Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP
nadlimitní Zadáno 05.07.2022 01.09.2022 12:00
Přesun, zapojení a zprovoznění náhradního zdroje elektrické energie pro Statutární město Ústí nad Labem II.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 11.07.2022 13:00
Nákup, výsadba a údržba stromů u cyklostezky Sebuzín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 13.06.2022 09:00
Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 15.06.2022 09:00
Kanalizace Svádov – II. Etapa – PD II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 25.05.2022 09:00
Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024
podlimitní Zadáno 16.03.2022 01.04.2022 10:00
Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2022 18.03.2022 09:00
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS
nadlimitní Hodnocení 17.02.2022 14.03.2022 23:59
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft
nadlimitní Zadáno 16.02.2022 22.03.2022 10:00
Ověření účetních závěrek PO Statutárního města Ústí nad Labem za roky 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2022 22.02.2022 12:00
Údržba záhonů v ul. Pařížská a v ul. Bratislavská II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 20.12.2021 09:00
Nákup nového pohřebního vozidla II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 20.12.2021 09:00
Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii
nadlimitní Zadáno 26.11.2021 04.01.2022 10:00
Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 17.12.2021 10:00
Architektonická studie aleje E. Krásnohorské
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 23.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016