Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – inženýrská činnost TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2023 19.07.2023 10:00
Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2023 19.07.2023 10:00
Modernizace odborných učeben I. etapa
nadlimitní Zadávání 30.06.2023
Modernizace odborných učeben I. etapa - Část 1: Architektonicko-stavební řešení vč. rozvodů NN a kompletní výmalby
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 18.08.2023 10:00
Modernizace odborných učeben I. etapa - Část 2: Nábytek
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 18.08.2023 10:00
Modernizace odborných učeben I. etapa - Část 3: Vybavení učebny
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 18.08.2023 10:00
Modernizace odborných učeben I. etapa - Část 4: Konektivita
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 18.08.2023 10:00
Modernizace odborných učeben I. etapa - Část 5: Bezbariérovost
nadlimitní Zadáno 30.06.2023 18.08.2023 10:00
Územní studie - Strážky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 24.07.2023 10:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 28.06.2023
Výstupní X Neštěmická – světelné signalizační zařízení - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 21.06.2023 10:00
Jazykové vzdělávání zaměstnanců – výuka AJ a NJ II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 19.06.2023 09:00
Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru
podlimitní Zadáno 17.05.2023 10.07.2023 10:00
Zpracovatel (projektant) Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu
nadlimitní Zadáno 11.04.2023 29.05.2023 12:00
Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem II.
podlimitní Zadáno 16.03.2023 04.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››