Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nevyhazuj to, kompostuj
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 14.06.2019 09:00
Přírodní zahrada MŠ Zvoneček, Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 05.06.2019 10:00
"Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 13.06.2019 10:00
Ocenění hodnoty společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 21.05.2019 12:30
Dopravní model – Plán udržitelné městské mobility Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 20.05.2019 09:00
Část A: Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. etapa - zhotovitel stavby
podlimitní Zadáno 24.04.2019 21.05.2019 10:00
Městský stadion Ústí nad Labem - dovybudování areálu - II. a V. etapa - zhotovitel stavby
podlimitní Zadáno 24.04.2019 21.05.2019 10:00
Část 1: Odpadkové koše plastové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Část 2: Odpadkové koše opláštěné
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Dodávka venkovních odpadkových košů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Jazykové vzdělávání zaměstnanců - výuka AJ a NJ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 15.04.2019 09:00
Prohlídky mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace a DPmÚL
nadlimitní Zadáno 25.03.2019
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Poskytnutí inzertní plochy v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2019 až 2020.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019 18.03.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››