Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle organizační jednotky:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Činoherní studio - výměna dřevěné podlahy hlediště a jeviště
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 26.07.2018 09:00
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 16.07.2018 15:00
Parkovací dům v ulici Vinařská - PD + IČ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2018 23.07.2018 14:00
Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 29.06.2018 20.07.2018 08:30
Revitalizace Parku Míru - PD
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.06.2018 09.07.2018 09:00
Nájem vánočního osvětlení včetně instalace a deinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2018 23.07.2018 12:00
Studie proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 25.07.2018 09:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2018/2020 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 11.07.2018 09:00
Rekonstrukce střechy Archivu města Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 02.07.2018 09:00
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 09.07.2018 13:00
Malování části objektu ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 16.07.2018 09:00
DS Chlumec – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 11.07.2018 09:00
Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 27.06.2018 09:00
Dodávka osobních vozidel
podlimitní Zadáno 06.06.2018 21.06.2018 10:00
Malování části objektu ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o.
VZ malého rozsahu Zrušeno 06.06.2018 14.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016