Profil zadavatele: Statutární město Ústí nad Labem

  • Název: Statutární město Ústí nad Labem
  • IČO: 00081531
  • Adresa:
    Velká Hradební 2336/8
    40001 Ústí nad Labem
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Neveřejná síť MKDS ÚnL II
podlimitní Zadáno 15.11.2022 02.12.2022 10:00
Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – spodní část
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2022 29.11.2022 10:00
„Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2022 30.11.2022 09:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb
nadlimitní Zadáno 24.10.2022
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – Část 1
nadlimitní Zadáno 24.10.2022 28.11.2022 10:00
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb - Část 2
nadlimitní Zadáno 24.10.2022 28.11.2022 10:00
„Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP“ - TDS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2022 24.10.2022 09:00
Analytická nadstavba kamerového systému
nadlimitní Zadáno 26.09.2022 11.11.2022 10:00
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 23.09.2022 09:00
Ústí nad Labem – Kamery Střekov - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2022 19.09.2022 14:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa
podlimitní Zadáno 06.09.2022 13.10.2022 10:00
Osvětlení dětského hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2022 29.08.2022 09:00
Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 08.08.2022 10:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2022/2024 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 26.07.2022 09:00
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem (SECAP)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2022 25.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016