Veřejná zakázka: Havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1000
Systémové číslo: P19V00000085
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/102733/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.07.2019
Nabídku podat do: 16.08.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček.

ZŠ Vojnovičova
Střecha objektu je provedena jako plochá jednoplášťová po obvodě odvětraná větracími kanálky, odvod dešťových vod ze střešního pláště je střešními vpusťmi vnitřkem objektu. Střešní plášť je uložen na stropní konstrukci totožné se stropními konstrukcemi v ostatních podlažích.
S ohledem na zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu, bude provedeno zateplení střešní-ho pláště.
Zateplení střechy bude spočívat v odstranění všech stávajících vrstev střešní konstrukce až na stávající vazníkovou konstrukci včetně dřevěného prkenného záklopu. Tento bude nahrazen záklopem z OSB desek o tloušťce 25mm. Na ně bude provedena parotěsná folie, dále dojde k instalaci polystyrenových izolačních desek EPS 150 v tloušťce 160mm. Na tyto vrstvy bude položena geotextilie 300g/m2. Finální vrstvou střešního pláště bude střešní folie tl.1,8mm.
V rámci sanace a zateplení střešního pláště dojde k výměně výduchu vzduchotechniky. Stávající střešní vpusti (6ks) budou vyměněny za nové s integrovanou PVC manžetou a to včetně svodných potrubí v délce 1,5m.

ZŠ Mírová
Střecha objektu je provedena jako plochá jednoplášťová po obvodě odvětraná větracími kanálky, odvod dešťových vod ze střešního pláště je střešními vpusťmi vnitřkem objektu. Střešní plášť je uložen na stropní konstrukci totožné se stropními konstrukcemi v ostatních podlažích.
S ohledem na zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu, bude provedeno přiteplení střešního pláště.
Zateplení střechy bude spočívat v odstranění uvolněných částí lepenky, ochranné tkaniny, střešních vpustí, komínků odvětrání kanalizace, demontáž hromosvodu a klempířských prvků. Nově bude provedena parotěsná folie na očištěné stávající asfaltové lepenky, dále dojde k instalaci EPS 150 v tloušťce 160mm. Na tyto vrstvy bude položena geotextilie 300g/m2. Finální vrstvou střešního pláště bude střešní folie tl.1,8mm.
V rámci sanace a zateplení střešního pláště dojde k výměně všech komínků odvětrání kanalizace a to včetně prostupu střešní konstrukcí. Stávající střešní vpusti budou vyměněny za nové s integrovanou PVC manžetou a to včetně svodných potrubí. Svodná potrubí budou vyměněna v délce 1,5m.

MŠ Zvoneček
Střecha objektu je provedena jako plochá jednoplášťová po obvodě odvětraná větracími kanálky, odvod dešťových vod ze střešního pláště je střešními vpusťmi vnitřkem objektu. Střešní plášť je uložen na stropní konstrukci totožné se stropními konstrukcemi v ostatních podlažích.
S ohledem na zlepšení tepelně izolačních vlastností objektu, bude provedeno přiteplení střešního pláště polystyrenovými spádovými klíny.
Zateplení střechy bude spočívat v odstranění všech stávajících vrstev střešní konstrukce. Nově bude provedena parotěsná folie na očištěné stávající ŽB stropní panely, dále dojde k instalaci polystyrenových spádových klínů EPS 150 v tloušťce 150-270mm. Na tyto vrstvy bude položena geotextilie 300g/m2. Finální vrstvou střešního pláště bude střešní folie tl.1,8mm.
V rámci sanace a zateplení střešního pláště dojde k výměně všech komínků odvětrání kanalizace (5ks) a to včetně prostupu střešní konstrukcí. Stávající střešní vpusti (6ks) budou vyměněny za nové s integrovanou PVC manžetou a to včetně svodných potrubí. Svodná potrubí budou vyměněna v délce 1,5m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky